Georgian
Russian
Kurmanji
English

DENG Û BEHS

თბილისის ცენტრში ეთნოგრაფის ლამარა ფაშაევას მემორიალური დაფა გაიხსნა

2019-04-20

თბილისის ცენტრში, რუსთაველის გამზირზე ცნობილი ქართველი და ეზიდი ეთნოგრაფის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის და საზოგადო მოღვაწის მემორიალური დაფა გაიხსნა, რომელიც ეზიდთა სასულიერო საბჭოს ინიციატივით და თბილისის მერიის მხარდაჭერით დაიდგა. მემორიალური დაფა დამონტაჟდა იმ სახლის ფასადზე, სადაც ლამარა ფაშაევა დაიბადა და ცხოვრების 30 წელზე მეტი გაატარა.

Pela berî vê 

E'yd û çalakî

Sala 2019

    Kanûna pêşîn    

Duş

Sêş

Çarş

Pêncş

Înî

Şem

Yekş

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

7 Kanûna pêşîn 2019

Recent news

 - 

The website was prepared by the Spiritual Council of Yezidis of Georgia, within the framework of the "Program of Tolerance, Civic Self-Awareness and Support for Integration" of the United Nations Association of Georgia and the United States Agency for International Development. The views and considerations expressed in the publication should not be taken as an official position of the United States Agency for International Development and the UN Association.